İptal ve İade Koşulları – Pizza İl Forno

İPTAL VE İADE KOŞULLARI

AÇIKLAMALAR    :

1. https://pizzailforno.com.tr/ web sitesi üzerinden elektronik ortamda sipariş verdiğiniz takdirde, size sunulan ön bilgilendirme formunu ve mesafeli satış sözleşmesini kabul etmiş sayılırsınız.

2.Alıcılar, satın aldıkları ürünün satış ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (RG:27.11.2014/29188) hükümleri ile yürürlükteki diğer yasalara tabidir.

3.Satın alınan her bir ürün, 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile  alıcının gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. Bu süre içinde ürün teslim edilmez ise,  Alıcılar sözleşmeyi sona erdirebilir.

4.Satın alınan ürün, eksiksiz ve siparişte belirtilen niteliklere uygun teslim edilmek zorundadır.

5.Satın alınan ürünün satılmasının imkansızlaşması durumunda, satıcı bu durumu öğrendiğinden itibaren 90 dakika içinde yazılı olarak alıcıya bu durumu bildirmek zorundadır. 3 gün içinde de toplam bedel Alıcı’ya iade edilmek zorundadır.

SATIN ALINAN ÜRÜN BEDELİ ÖDENMEZ İSE: 

6.Alıcı, satın aldığı ürün bedelini ödemez veya banka kayıtlarında iptal ederse, Satıcının ürünü teslim yükümlülüğü sona erer.

KREDİ KARTININ YETKİSİZ KULLANIMI İLE YAPILAN ALIŞVERİŞLER: 

7.Ürün teslim edildikten sonra, alıcının ödeme yaptığı kredi kartının yetkisiz kişiler tarafından haksız olarak kullanıldığı tespit edilirse ve satılan ürün bedeli ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından Satıcı’ya ödenmez ise, SATICI ürünü teslim etmez.

ÖNGÖRÜLEMEYEN SEBEPLERLE ÜRÜN SÜRESİNDE TESLİM EDİLEMEZ İSE:

8.Satıcı’nın öngöremeyeceği mücbir sebepler oluşursa ve ürün süresinde teslim edilemez ise, durum Alıcı’ya bildirilir. Alıcı, siparişin iptalini, ürünün benzeri ile değiştirilmesini veya engel ortadan kalkana dek teslimatın ertelenmesini talep edebilir. Alıcı siparişi iptal ederse; ödemeyi nakit ile yapmış ise iptalinden itibaren 3 gün içinde kendisine bu ücret ödenir. Alıcı, ödemeyi kredi kartı ile yapmış ise ve iptal ederse, bu iptalden itibaren yine 3 gün içinde ürün bedeli bankaya iade edilir, ancak bankanın alıcının hesabına 2-3 hafta içerisinde aktarması olasıdır.

ALICININ ÜRÜNÜ KONTROL ETME YÜKÜMLÜLÜĞÜ: 

9.Alıcı, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek; ezik, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir.

 

CAYMA HAKKININ KULLANIMI: 

  1. Kişiye veya ALICI’ ya teslim edilen ürünün 90 dakikalık teslim süresi içerisinde teslim edilmemesi yada teslim edilen ürünün talep edilen üründen farklı olması yada ürünün bozuk olması halinde fişi ile, İade edilecek ürünlerin kutusu ile birlikte eksiksiz teslim edilmesi gerekmektedir.

İADE KOŞULLARI:

11.SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 60 dakika içerisinde kontrol edecek olup; ürünün süresinde teslim edilmesi ve talep edilen ürün olması halinde iadenin oluşmayacağını beyan etmektedir.

12.ALICI’ nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle ürünün iadesinin imkansızlaşması durumunda iade hakkını kullanamayacağını kabul eder.

CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER: 

13.ALICI’nın isteği veya açıkça kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ve geri gönderilmeye müsait olmayan yiyecek amaçlı ürünlerin istenildiği şekilde ve siparişin alınmasından itibaren 90 dakikalık sürede teslim edilen ürünlerin, ALICI’ya teslim edilmesinin ardından ALICI tarafından ambalajı açıldığı takdirde iade edilmesi yada cayma hakkının kullanılması da Yönetmelik gereği mümkün değildir.

TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI:

14.ALICI, ödeme işlemlerini  kredi kartı ile yaptığı durumda temerrüde düştüğü takdirde, kart sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’dan talep edebilir ve her koşulda ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul eder.

ÖDEME VE TESLİMAT:

15.Banka Havalesi veya EFT (Elektronik Fon Transferi) yaparak yada internet sitesi üzerinden kredi kartı ile ödeme yapılabilmektedir. SATICI’nın uygun görmesi ve siparişte teslim anında ödemenin yapılacağının kararlaştırılması halinde ALICI ürün teslim alırken nakden yada kredi kartı ile ödeme yapabilir.

16.Sitemiz üzerinden kredi kartlarınız ile, Her türlü kredi kartınıza online tek ödeme yapabilirsiniz. Online ödemelerinizde siparişiniz sonunda kredi kartınızdan tutar çekim işlemi gerçekleşecektir.